Verditakst

Verditakst er en vurdering av markedsverdien på eiendommen på takseringsdagen med hensyn tatt til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, evt. heftelser, bruksrettigheter, utidsmessighet, osv.


Navaren Analyse as leverer som regel takstrapporten innen 48 timer etter befaring. I rapporten fremkommer teknisk verdi, markedsverdi og låneverdi.


En verdi og lånetakst - har du først og fremst bruk for overfor låneinstitusjoner for å dokumentere verdien av din eiendom. NB: Ved utarbeidelse av takst foretas ikke noen grundig teknisk gjennomgang av objektet! Skal du selge bolig, anbefaler vi derfor en boligsalgsrapport i tillegg til areal og verdifastsettelse.V

Ved utførelse av næringstakst vurderer vi en eiendom ut fra økonomiske prinsipper om investeringsverdier, reelle og forventbare pengestrømmer i objektet, objektets verdistigning over år, inflasjon og kapitaliseringsrente. I tillegg justeres det for inflasjon og det kalkuleres hva nåverdien i investeringen vil være ut fra ansatt forretningsmessig verdi. Vi forholder oss med andre ord til objektet som i en hvilken som helst investeringsanalyse, korrigert for at dette er fast eiendom.

Viktige fordeler med en takst fra Navaren Analyse as


- Verditakst utføres med stor kunnskap om marked og tekniske krav til objektet

- Bred generell kompetanse og dyp spesialkompetanse innenfor takseringsfaget gir deg trygghet

- Systematisk oppbygging av rapport

- Informativ og lett forståelig rapport

Skjema for informasjonsforespørsel