Investeringsanalyser

Et eiendomsprosjekt starter med en idé om et bygg og slutter når bygget har uttjent sin funksjon eller rives for å skape nye prosjekter. Underveis er det behov for fornying, oppgradering, tilpassning av funksjonalitet og endog hovedombygging.


Navaren Analyse as bistår med å belyse ulike alternativer for eiendomsprosjektet og bidrar til å velge den mest optimale løsningen i kryssningspunktet mellom brukers behov og kostnadene for dette.

Vi bistår også i forbindelse med kjøp og salg hvor vi kan utføre investeringsanalyser for å gi våre kunder det beste grunnlag for hvor lønnsomt et investeringsprosjekt kan være.


Stikkord for hva vi kan tilby:

  • handlingsplaner for restaurering, utbedring, forskriftsoppfølging
  • bistand i kontraktsutforming med leietakere
  • prosjektbistand mht prosjekt- struktur og organisering
  • tilstandsanalyser og verdivurderinger - for internt bruk, - mot finasinstitusjon, - for aksjonærer
  • strategisk rådgivning (utleie-, kjøp- og salgsstrategier)
  • Analyser av - prosjektavkastning/rentabilitet - alternativ utnyttelse av eiendommen


Ta kontakt med oss for nærmere samtaler