Skadetakst

Er du fornøyd med tilbudt skadeoppgjør?

Skadeskjønn:
Som forsikringstaker kan det hende at du ikke er fornøyd med forslag til oppgjør etter skade. Vit at du da normalt kan kreve utført skadeskjønn i hht din forsikringsavtale. Skjønnet som settes består enkelt forklart av to skjønnsmenn oppnevnt hhv. av deg som forsikringstager og forsikringsselskapet. Disse skjønnsmennene kommer sammen og takserer skaden på nytt. Det disse to blir enige om mht skadeerstatningsbeløp vil da bli endelig.

Navaren Analyse as har mer enn 30 års erfaring fra byggebransjen og er autorisert for skadetakst og skadeskjønn.

Viktige fordeler ved å engasjere Navaren Analyse as

Bred teknisk og økonomisk kompetanse

Lang erfaring med byggekostnader

Nøyaktig og oversiktlig rapportering

Skjema for informasjonsforespørsel