Nyheter

Energimerking av småhus (boliger og hytter over 50 m²)

1/7-2010 ble det obligatorisk med energimerke for alle boliger som skal selges eller leies ut. Slik energimerking kan gjøres av huseier selv som egenmelding. Ved salg kan en egenmelding resultere i en mangel dersom dette ikke er utført korrekt og selger risikerer mangelsansvar. Gå til www.energimerking.no for å energimerke din bolig.

 

Vi har kompetanse for å sikre deg som skal ha energimerking en korrekt vurdering av bygningen og dermed så korrekt energimerking som mulig.

 

Nye energikrav i teknisk forskrift


Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) har i §8 bestemmelser om energibruk i nybygg og ved søknadspliktige rehabiliteringer. Disse ble revidert i 2007 og skal redusere samlet energibehov i nye bygninger med rundt 25 prosent.