Tetthetskontroll av bygninger

Alle bygninger har krav til tetthet. Dette kravet varierer etter hvilken tidsepoke de er bygget. Plan- og Bygningsloven med Ren veiledning til Teknisk forskrift (TEK) setter lekkasjetallet for boliger til <1,5 luftvekslinger per time ved en trykkforskjell på 50Pa.


Når du bygger nytt er det et krav til entreprenøren at han skal sikre at bygget blir så tett som forskriften tilsier UTEN at byggherren stiller spesifikt krav om det.


Er du trygg på at ditt hus er tett nok? Har du problemer med sniktrekk langs gulv, rundt vinduer og i krokene i stua? Vi tester dette for deg og gir deg en fullstendig oversikt som kan hjelpe deg til et bedre inneklima og lavere fyringskostnader. Du kan lese mer her


Navaren Analyse as gjennomfører tetthetskontroll og leverer en rapport til byggeier/oppdragsgiver. Dersom det viser seg under kontrollen at det er uønsket lekkasjetall i bygget anbefaler vi å utvide kontrollen med termografi.


Tjenesten tilbys både byggeiere og entreprenører som et ledd i internkontroll / dokumentasjon

Viktige fordeler med Tetthetskontroll

Minneapolis Blowerdoor er en tett duk som spennes opp og tetter helt i dørkarm på ytterdør på objektet som skal kontrolleres. En datastyrt vifte monteres inn og den benyttes til å lage overtrykk og undertrykk i bygningen. Ut fra hvor fort trykket utjevnes beregnes lekkasjestørrelsen på objektet.


Dokumenterer bygningens tilstand mht. luftlekkasje

Danner grunnlag for fremtidig vedlikehold

Dokumenterer håndtverksmessig utførelse ved nybygg/ombygg

Reduserer fare for skjulte feil/mangler i forbindelse med avhending av eiendom

Tetthetskontroll utført med Minneapolis Blowerdoor systemet


Minneapolis Blowerdoor er en tett duk som spennes opp og tetter helt i dørkarm på ytterdør på objektet som skal kontrolleres. En datastyrt vifte monteres inn og den benyttes til å lage overtrykk og undertrykk i bygningen. Ut fra hvor fort trykket utjevnes beregnes lekkasjestørrelsen på objektet.