Termografi

Termografi eller søk med infrarødt kamera er en metode som benyttes i mange ulike sammenhenger.
Evnen til å oppdage ørsmå temperaturforskjeller gjør det til et perfekt verktøy for å finne kuldebroer og selv de minste luftlekkasjene i bygninger. Vi påviser også varmekabler i gulv og evt bruddsted i disse.
Vi benytter i tillegg teknikken til å søke etter uønsket varmeutvikling i motorlagre, hjul/rullelagre, fyringsanlegg med mer.

Termografi i bygninger


Dersom en tetthetskontroll med Minneapolis Blower Door-systemet påviser uønsket lekkasje i klimaskjermen/ (yttervegg-gulv-tak), kan vi utvide kontrollen ved at vi ved spesielle over- og/ undertrykk i bygningen filmer bygningsskallet for å avdekke helt eksakt hvor lekkasjene finnes. Dette sparer byggeier eller entreprenør for både tid og kostnader ved at man ut fra disse bildene kan gå inn i konstruksjonen helt eksakt der problemene finnes og korrigere feilen

Termografi i industrien

I alle installasjoner der det er bevegelse utvikles varme. Dersom det oppstår uventet brudd i produksjonsutstyret kan det medføre store kostnader i forbindelse med produksjonsstans og reparasjoner. Ved regelmessig kontroll med termografi kan varmgang oppdages og vedlikehold kan planlegges og utføres for å minimalisere kostnadene.

Et IR-kamera måler infrarød energi/varme og konverterer dette til digitale signaler, som deretter tolkes og benyttes til å lage et termisk bilde enten som et stillbilde eller som film, samtidig som det kontinuerlig utføres temperaturmessige kalkyler. Varme som registreres av IR-kameraet er meget nøyaktig målt og gir deg muligheten til å vurdere graden av varmetaps-relaterte problemer/skader. Med moderne IR-kamera og bruk av det nyeste innen teknologi på dette området er vi bedre rustet enn noen gang til å registrere og korrigere varmerelaterte problemer i bygninger og på installasjoner.

Viktige fordeler

Eksakt påvisning av luftlekkasjer i bygninger

Påvisning av fuktlekkasjer med fare for soppdannelse

Påvisning av begynnende sammenbrudd i tekniske komponenter

Unngår ufrivillig produksjonsstopp

Sparte kostnader ved korrigering av problemet