Tjenester

Skal du selge eller refinansiere ditt bygg? Vi bistår deg med verdivurderingen.

Pris Verditakst kr 7500,- (Vadsø kommune)

 

Forenklet verdivurdering

Denne rapporten kan ikke benyttes til salg men er tiltenkt refinansiering, arv og skifte.

Pris kr 4000,- (Vadsø kommune)

Med den nyeste teknikken på området kan vi tilby kontroll av industrielle komponenter eller bygningsdetaljer og installasjoner for å påvise utilfredsstillende varmetap, begynnende slitasje i bevegelige komponenter med mer.

Plages du av kald-trekk? Synes du at strømregninga er unormalt høy? Vil du ha dokumentasjon på at ditt bygg er godt nok isolert?

Da bør du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg.
Pris kr 10000,- (Vadsø kommune)

 

Ved skade tilbyr vi skadetaksering til forsikringsselskapene. Tidvis opplever man at det er uenighet om utbedringskostnader gitt i en skadetakst. Da har skadelidte rett til å kreve et skadeskjønn hvor hver part oppnevner sin skjønnsmann. Navaren Analyse as er autorisert for skadeskjønn og tilbyr denne tjenesten til begge parter. Ved skade tilbyr vi skadetaksering til forsikringsselskapene. Tidvis opplever man at det er uenighet om utbedringskostnader gitt i en skadetakst. Da har skadelidte rett til å kreve et skadeskjønn hvor hver part oppnevner sin skjønnsmann. Navaren Analyse as er autorisert for skadeskjønn og tilbyr denne tjenesten til begge parter

Ønsker du et bedre grunnlag for å sikre deg mot skjulte feil og mangler før du selger din bolig? Da bør du vurdere denne rapporten

Dette gir et bedre grunnlag for alle impliserte parter i forbindelse med omsetting av eiendom.
Pris kr 18500,- (Vadsø kommune)

Ønsker du et bedre grunnlag for å sikre deg mot skjulte feil og mangler før du selger din bolig? Da bør du vurdere denne rapportenDette gir et bedre grunnlag for alle impliserte parter i forbindelse med omsetting av eiendom.Pris kr 12700,- (Vadsø kommune)

Skal du investere i et næringsbygg, det være seg i form av anskaffelse eller utbygging/ombygging, trenger du å vite mer enn hva byggets tekniske eller omsettelige verdi er. Hvilke leiepriser kan du ta, hva er livssykluskostnadene, hvilken levetid har objektet, hva er restverdien, og ikke minst hva er nåverdien i prosjektet?

Slike spørsmål kan vi bistå med å finne svar på.