Tilstandsrapport for bolig 

Som selger har du 5 års ansvar for eiendommens skjulte feil og mangler og kan ikke lenger selge "som den er".

I en tilstandsrapport for bolig som inneholder vurderinger av tilstandsgrad og innebærer en grundig gjennomgang av eiendommen, kan du i større grad få frem tilstanden før salg.

Som kjøper får du mer detaljert kunnskap om den boligen du er interessert i.
Nytt fra 2022 er at kjøper forventes å ha lest og forstått alle opplysninger som fremkommer i prospektet. Du er derfor tryggere i ditt valg av eiendom etter å ha lest tilstandsrapporten.

Hvorfor en grundigere rapport?


Bedre teknisk informasjon om boliger som selges skal etter ny avhendingslov med forskrift  føre til færre tvister i kjølvannet av boligsalg.

Den tekniske informasjonen bør bl.a. omfatte det som er et avvik fra en forventet standard, og som den alminnelige forbruker ikke ser før boligen er tatt i bruk.

På denne måten vil kjøpere ha et bedre grunnlag for å vurdere objektet, og kjøperens forventninger blir mer i samsvar med det han faktisk kjøper

Viktige fordeler

Grundigere analyse av objektet

Mindre sjanse for komplikasjoner i forbindelse med avhending

Skjema for informasjonsforespørsel