Tilstandsrapport for bolig og Boligsalgsrapport

Som selger har du 5 års ansvar for eiendommens skjulte feil og mangler. Med en tilstandsrapport for bolig eller en boligsalgsrapport som vurderer tilstandsgrad og innebærer en grundigere gjennomgang av eiendommen kan du i større grad få frem tilstanden før salg.

Som kjøper får du mer detaljert kunnskap om den boligen du er interessert i.

Boligsalgsrapporten er resultatet av et samarbeid mellom de to takstorganisasjonene i Norge. Rapporten er spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjonen, og gir en god oversikt over byggets tilstand.

Hvorfor en grundigere rapport?


Bedre teknisk informasjon om boliger som selges bør etter Forbrukerrådets syn føre til færre tvister i kjølvannet av boligsalg.

Den tekniske informasjonen bør bl.a. omfatte det som er et avvik fra en forventet standard, og som den alminnelige forbruker ikke ser før boligen er tatt i bruk.

På denne måten vil kjøpere ha et bedre grunnlag for å vurdere objektet, og kjøperens forventninger blir mer i samsvar med det han faktisk kjøper

Viktige fordeler

Grundigere analyse av objektet

Mindre sjanse for komplikasjoner i forbindelse med avhending

Rabatt på eierskifteforsikring hos enkelte selskap

Skjema for informasjonsforespørsel