Endring i byggereglene

Fra 1. juli 2015 kan du bygge mer uten å søke

1. juli 2015 fikk vi en endring med nye byggesaksregler :

  • Det blir enklere å utføre flere byggetiltak på egen eiendom uten å måtte søke.
  • Forenklingene vil gi mindre byråkrati og omkamper.
  • Nye og kortere tidsfrister for kommunene som behandler byggesaker, slik at innbyggerne får behandlet sakene raskere.

- Nå kan innbyggerne gjøre flere endringer på egen tomt og bygge mer uten å søke kommunen, så lenge de følger regelverket. Dette vil gjøre det enklere for alle som vil sette opp en garasje, en sykkelbod, en terrasse eller vindfang.


Les mer om bygningsdirektivet...

Se også:

http://dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Nyhetsarkiv/na-kan-du-bygge-mer-uten-a-soke/