Endring i byggereglene

Fra 1. juli 2015 kan du bygge mer uten å søke

1. juli 2015 fikk vi en endring med nye byggesaksregler :

  • Det blir enklere å utføre flere byggetiltak på egen eiendom uten å måtte søke.
  • Forenklingene vil gi mindre byråkrati og omkamper.
  • Nye og kortere tidsfrister for kommunene som behandler byggesaker, slik at innbyggerne får behandlet sakene raskere.

- Nå kan innbyggerne gjøre flere endringer på egen tomt og bygge mer uten å søke kommunen, så lenge de følger regelverket. Dette vil gjøre det enklere for alle som vil sette opp en garasje, en sykkelbod, en terrasse eller vindfang.