Skadetakst

Er du fornøyd med tilbudt skadeoppgjør?

Skadeskjønn:
Som forsikringstaker kan det hende at du ikke er fornøyd med forslag til oppgjør etter skade. Vit at du da normalt kan kreve utført skadeskjønn i hht din forsikringsavtale. Skjønnet som settes består enkelt forklart av to skjønnsmenn oppnevnt hhv. av deg som forsikringstager og forsikringsselskapet. Disse skjønnsmennene kommer sammen og takserer skaden på nytt. Det disse to blir enige om mht skadeerstatningsbeløp vil da bli endelig.

Navaren Analyse as har mer enn 30 års erfaring fra byggebransjen og er autorisert for skadetakst og skadeskjønn.

Viktige fordeler ved å engasjere Navaren Analyse as

bullet Bred teknisk og økonomisk kompetanse
bullet Lang erfaring med byggekostnader
bullet Nøyaktig og oversiktlig rapportering
*
*