Investeringsanalyser

Et eiendomsprosjekt starter med en idé om et bygg og slutter når bygget har uttjent sin funksjon eller rives for å skape nye prosjekter. Underveis er det behov for fornying, oppgradering, tilpassning av funksjonalitet og endog hovedombygging.
Navaren Analyse as bistår med å belyse ulike alternativer for eiendomsprosjektet og bidrar til å velge den mest optimale løsningen i kryssningspunktet mellom brukers behov og kostnadene for dette.

Vi bistår også i forbindelse med kjøp og salg hvor vi kan utføre investeringsanalyser for å gi våre kunder det beste grunnlag for hvor lønnsomt et investeringsprosjekt kan være.

Stikkord for hva vi kan tilby:
 • handlingsplaner for restaurering, utbedring, forskriftsoppfølging
 • bistand i kontraktsutforming med leietakere
 • prosjektbistand mht prosjekt- struktur og organisering
 • tilstandsanalyser og verdivurderinger
  - for internt bruk,
  - mot finasinstitusjon,
  - for aksjonærer
 • strategisk rådgivning (utleie-, kjøp- og salgsstrategier)
 • Analyser av
  - prosjektavkastning/rentabilitet
  - alternativ utnyttelse av eiendommen
Ta kontakt med oss for nærmere samtaler